Home
Produkten
Dienstverlening
Welkom bij thinc.nl
Nieuws

januari 2015 - Milomara International Inc.
Milomara beheert en verhuurt onroerend goed in m.n. Florida (USA).
Thinc. ontwikkelt voor Milomara een systeem t.b.v. de administratie van dit onroerend goed met beheerders, huurders en bijbehorende transacties.


juni 2014 - Alphatron Security Systems
Alphatron Security Systems (ASS) is specialist op het gebied van camera- en communicatiesystemen. ASS richt voor de belgische vervoersmaatschappij De Lijn enkele honderden nieuwe bussen in met camera- en communicatiesystemen. Voor de specifieke varianten van bussen worden kits samengesteld met de voor die variant benodigde apparatuur , zoals ip-camera's, digitale recorders, etc. De apparaten zijn uniek genummerd. Deze kits worden aangeleverd aan installateurs en vervolgens in de bus gemonteerd.

Thinc. ontwikkelt voor ASS een systeem om dit proces logistiek, o.a. m.b.v. barcodes, te begeleiden.
Na ingebruikstelling van de bus worden onderhoud en eventuele storingen per individueel apparaat geadministreerd. Medewerkers op kantoor, in het magazijn en op locatie hebben hierdoor altijd direct toegang tot de actuele gegevens en de historie van voertuigen en apparaten.
Zie voor meer informatie www.alphatronsecuritysystems.nl


augustus 2013 - Agro-service Janssen
Thinc ontwikkelt voor Agro-service Janssen bvba te Loenhout(B) een systeem waarmee de medewerkers met een mobile-device van keuze hun urenverantwoording per dag kunnen doorgeven aan de back-office van Agro-service. Tevens kunnen de medewerkers dagelijks de verbruikte materialen en de nog benodigde materialen doorgeven aan de medewerkers op het kantoor. Verrichtte werkzaamheden en verbruikte materialen worden middels dit systeem aan de opdrachtgever gerapporteerd en gefactureerd.
Zie voor meer informatie www.agro-service.be


augustus 2013 – Ricall Repair Services
Ricall Repair Services te Dordrecht is een in Nederland en Belgie opererende organisatie gespecialiseerd in reparatie van smart-phones en tablets. Thinc ontwikkelt een publieke website waar consumenten de door Ricall, of relaties van Ricall, beschikbaar gestelde kortingskaarten kunnen aanmelden. Het bijbehorende back-office systeem maakt het voor de medewerkers van Ricall mogelijk deze aanmeldingen administratief te verwerken.
Zie voor meer informatie ricall.eu en
Ricall op facebook


juli 2013 – Tankflow
Thinc herontwikkelt voor Tankflow te Barendrecht een in 2000 door Thinc geleverd systeem ten behoeve van de administratieve afhandeling van tankcontainer-transporten.
De herontwikkeling maakt deze applicatie technisch up to date en aangepast aan de laatste functionele wensen.
Zie voor meer informatie tankflow.com


juli 2013 – Hamitherm
Thinc herontwikkelt voor HamiTherm BV te Dordrecht een voorraadbeheersysteem.
"Hamitherm BV is specialized in thermocouple connectors, thermocoupleconnector accessories, PCB connectors and thermocouple connector instruments for temperature measuring circuits. Self Locking Connector, Miniature Locking Connectors for thermocouple and RTD circuits"
De herontwikkeling maakt deze applicatie technisch up to date en aangepast aan de laatste functionele wensen.
Zie voor meer informatie hamitherm.nl


Voorjaar 2013 – Syntrus Achmea Pensioenbeheer
Thinc ontwikkelt voor Syntrus Achmea Pensioenbeheer een aantal tools welke gegevensuitwisseling tussen diverse administraties verzorgen. Een typisch back-office systeem bestaat uit een aantal verschillende applicaties. Een dergelijke applicatie kan om technische en/of functionele redenen moeten worden vervangen. Gedurende de implementatie-periode van een dergelijke applicatie kan er (tijdelijk) behoefte zijn aan conversie-programmatuur en/of additionele functionaliteit. Thinc ontwikkelt al sinds 2005 dergelijke programmatuur voor Syntrus Achmea Pensioenbeheer.
Zie voor meer informatie www.syntrusachmea.nl


Voorjaar 2013 – Hondencontrole
In 2006 heeft Thinc een applicatie ontwikkeld t.b.v. de uitvoering van hondencontroles in Nederland voor de firma Holland Ruiter. Controleurs kunnen, in opdracht van gemeenten, met mobile-devices on-line de resultaten van de huis-aan-huis controles doorgeven aan de backoffice. Deze gegevens zijn on-line voor de gemeente beschikbaar. In het voorjaar van 2013 heeft Thinc deze applicatie gemoderniseerd en, aangepast voor Duitse wensen en wet- en regelgeving, geleverd aan de firma's Adler Kommunalservice GmbH en SPRINGER Kommunale Dienste GmbH.
Zie voor meer informatie www.adler-kommunalservice.eu en
www.springer-dn.de


januari 2013 – DHM Industrial Services
Een variant van de Thinc. Orderadministratie is in gebruik genomen door DHM Industrial Services te Dordrecht.
Zie voor meer informatie www.dhmindustrial.nl


Augustus 2012 – Thinc ondersteund de aktie StrongRide
Aan StrongRide is een applikatie geleverd waarbij ontvangen ondersteunings-smsjes op een groot led-scherm getoond worden. De applikatie draait op apparatuur die in een auto geplaatst is. Deze auto rijdt voor de strongride-deelnemers uit en het op het dak geplaatste led-scherm is duidelijk leesbaar voor hen. Op genoemde website zijn de sms-berichten te lezen.

Oktober 2011 - Relatiebeheersysteem Syntrus-Achmea Pensioenen uitgebreid.
Van het eerder door Thinc ontwikkelde Relatiebeheersysteem is in het najaar van 2011 een nieuwe versie in gebruik gesteld. Deze versie voorziet ondermeer in de planning en opvolging van bestuursvergaderingen en vastlegging van KPI’s.

September 2011 – Thinc ontwikkelt backoffice syteem voor landelijk taxatiebureau Taxatiepunt.
Deze volledig nieuw ontwikkelde workflow-applicatie voorziet in de volledige afhandeling van de diverse vormen van taxatieaanvragen: van aanvraag tot en met de facturatie. De applicatie voorziet in functionaliteit voor diverse belanghebbende partijen zoals taxateurs, makelaars, tussenpersonen en geldverstrekkers. Het systeem voorziet in verschillende geautomatiseerde koppelingen met diverse andere partijen in de branch. Zie voor meer informatie www.taxatiepunt.nl

Augustus 2011 – Herontwikkeling orderadministratie voor KPN Business Mobile Solutions.
Het reeds in 1999 door Thinc (her)ontwikkelde systeem voor de administratie en opvolging van reparaties aan mobiele apparatuur is in 2011 volledig vernieuwd en uitgebreid. Zie voor meer informatie www.mobileoperations.nl

Augustus 2011 – Uitbreiding planningssysteem MPA voor Mobirail.
Van het op de Thinc orderadministratie gebaseerde planningssysteem van Mobirail is een nieuwe versie uitgebracht. Naast functionele uitbreidingen betreffen de aanpassingen het optimaal geschikt van de applicatie ten behoeve van het gebruik op het nieuwe KPN platvorm met MS Windows 7 en MS Office 2010. Zie voor meer informatie www.mobirail.nl

Januari 2011 – Thinc converteert historische data voor Oranjecamping.
T.b.v. de Olympische Spelen in Londen en de EK voetbal in Polen in 2012 heeft Thinc voor Oranjecamping in het kader van de herinricnting van het relatiebeheersysteem de CRM-gegevens gecombineerd, verrijkt en geconverteerd. Zie voor meer informatie www.oranjecamping.nl

December 2010 - Thinc ontwikkelt taxatieprogrammatuur voor validatie-instituut RapportNetPro.
RapportNetPro is een door Stichting WEW erkend instituut dat taxatierapporten en taxateurs valideert. Deze validatie is een eis die vanaf 1 januari 2010 geldt voor alle woningtaxaties i.v.m. een financieringsaanvraag onder NHG. Veel geldverstrekkers sluiten zich hierbij aan. Thinc heeft taxatiesoftware ontwikkelt waar taxateur taxatierapporten in kunnen uitwerken. Deze rapporten kunnen vervolgens door RapprtNetPro (deels automatisch) worden gevalideerd, waarna een volledig taxatierapport voor de taxateur beschikbaar is. Deze rapporten zijn vervolgens ook on-line beschikbaar voor tussenpersonen en geldverstrekkers. Zie voor meer informatie www.rapportnetpro.nl

Oktober 2009 – Thinc ontwikkelt een ‘Planningssysteem’.
Voor de firma Muller te Dordrecht heeft Thinc een maatwerk planningsysteem ontwikkeld. Binnen dit systeem worden de dagelijkse planning- en activiteitengegevens per medewerker en equipement onderhouden en beheerd. Doel van het systeem is om deze gegevens te structureren en inzichtelijk te maken voor management en medewerkers. De applicatie is web-based en beschikbaar voor de medewerkers vanaf alle locaties.

Juli 2009 - Thinc ontwikkelt een ‘Point Of Sale (POS)’ systeem voor winkelbedrijf.
Ten behoeve van een winkelbedrijf heeft Thinc een maatwerk kassasysteem ontwikkeld welke volledig geïntegreerd is met de diverse administraties van het bedrijf, zoals de financiële- en voorraadadministraties en de management-rapportage. Dit geeft het management via een website met diverse rapportages real-time inzicht in transacties op de kassa, actuele omzet, voorraad, historie etc. Het management kan via de met een website geïntegreerde kassa communiceren met de medewerkers op het verkooppunt.
Lees meer
Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van standaard PC en MS-Windows onderdelen. Voordelen van deze opzet zijn:
 • Breed beschikbare en scherp geprijsd aanbod van hardware
 • Vertrouwde interface en bediening wat acceptatie verhoogd en opleiding vereenvoudigd
 • Volledig op maat


december 2008, Thinc ontwikkelt een 'Relatiebeheersysteem voor bestuursleden' voor Syntrus Achmea Pensioenbeheer.
Bij Interpolis Pensioenen zijn reeds een aantal jaren door Thinc ontwikkelde en/of beheerde varianten van relatiebeheersystemen in gebruik. Na de integratie met Achmea heeft de nieuwe combinatie 'Syntrus Achmea Pensioenbeheer' Thinc opdracht gegeven voor de ontwikkeling van één nieuw relatiebeheersysteem welke de voor de betrokken afdelingen (w.o. bestuursondersteuning en marketing) noodzakelijke functionaliteiten bevat. Lees meer
In het relatiebeheersysteem worden de gegevens geadministreerd van de door Syntrus Achmea Pensioenbeheer beheerde pensioenfondsen met de bijbehorende organen (zoals besturen, raden en commissies) met hun leden. Het nieuwe systeem wijkt met name af van een conventioneel relatiebeheer- of CRM-systeem door de mogelijkheid tot het leggen van complexe relaties tussen personen, organen en organisaties. Dit systeem is ontwikkeld gedurende de kwartalen drie en vier van 2008 en wordt in de loop van kwartaal één van 2009 geïmplementeerd.


mei 2008 - MobiRail geeft opdracht voor de ontwikkeling van een maatwerkapplicatie ten behoeve van het administratieve beheer van projecten, offertes en opdrachten.
MobiRail v.o.f. is een samenwerkingsverband van KPN en Nokia Siemens Networks. In opdracht van ProRail is MobiRail verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en exploitatie van 'GSM for Railways' (GSM-R). Lees meer
GSM-R is bestemd voor alle communicatie tussen machinist en verkeersleiding, het treinpersoneel onderling en werkers langs de baan. Daarnaast verstrekt MobiRail ook de benodigde SIM-kaarten en abonnementen. GSM-R vervangt het communicatiesysteem 'Telerail'. Ook ten behoeve van Telerail was sinds 2000 een applicatie van Thinc in gebruik. De nieuwe applicatie zal worden gebruikt voor vastlegging van de voor de projecten relevante gegevens zoals status, inkoop, verkoop en zal worden gebaseerd op onderdelen van de Thinc Orderadministratie.


december 2007 - Module ten behoeve van ontsluiting GMU bestanden beschikbaar
Thinc heeft een module ontwikkeld ten behoeve van de ontsluiting van bestanden in het GMU (Geïntegreerde Mutatie Uitvoer) -formaat, zoals gebruikt door de ING en de Postbank.
GMU bestanden worden periodiek door de bank aan de klant aangeleverd en bevatten transactiegegevens over een bepaalde periode. Lees meer
De applicatie is met name ontwikkeld om gebruikers van niet-standaard applicaties (maatwerk, eigen ontwikkelingen) de mogelijkheid te geven vanuit hun applicaties GMU-gegevens te benaderen.
Bijvoorbeeld t.b.v. rapportage en controle doeleinden.
GMU is door de aard van het formaat (fixed length, met verschillende recordsoorten) niet eenvoudig te verwerken met bijvoorbeeld een spreadsheet of een tekstverwerker.
De Thinc GMU module levert de gegevens in een aantal standaard formaten en/of in het door de klant gewenste formaat.
Invoering van de applicatie inclusief de gewenste koppeling zal als maatwerk worden aangeboden.
De module kan worden geïntegreerd met de Thinc. CLIEOP-module en de Thinc. orderadministratie.


november 2007 - Thinc. Orderadministratie versie 5 beschikbaar
Per november 2007 is de Thinc. orderadminisratie versie 5 beschikbaar. Deze versie bevat met name meer uitgebreide functionaliteit op het gebied van relatiebeheer, offertes en urenverantwoording. Ook is deze versie verder geïntegreerd met Microsoft’s SQL-Server 2005. Lees meer
De Orderadministratie versie 5 is aangevuld met - en aangepast op de volgende functionaliteiten:
 • Algemeen
  1. Toepassing van Microsoft SQL-Server 2005.
 • Relatiebeheer
  1. Meerdere varianten van adressen (Bezoek-, post-, aflever- etc.)
 • Uitgebreide administratie van contactpersonen
  1. Documenten archief gekoppeld aan relatie
 • Offertes en fakturen
  1. Vrije ingave van offertes op basis van modellen (templates)
  2. ‘Contante’ verkopen (verkopen aan niet ‘bekende’ afnemers)
 • Urenverantwoording
  1. Directe urenverantwoording door medewerkers m.b.v. barcodes op terminals op de werkvloer.
 • E-mail
  1. E-mail zenden vanuit de applicatie met bijlagen (w.o. offertes, opdrachtbevestigingen) als PDF
  2. Koppelen van mail en/of bijlagen aan objecten in de orderadministratie, zoals relaties, orders of artikelen.

Versie 6 van de Orderadministratie is in ontwikkeling en zal volledig gebruik maken van de mogelijkheden van Microsoft Office 2007. Deze versie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2008 beschikbaar komen.


april 2007 - Relatiebeheer t.b.v. het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg
Een aangepaste versie van Thinc’s relatiebeheersysteem zal medio 2007 in gebruik worden genomen door het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (v.h. Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, SFMO). Zie ook www.v-fonds.nl Lees meer
Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg richt zich op:
• Veteranenzorg
• Begrip creëren voor veteranen en oorlogsgetroffenen
• Herdenken van oorlog en vieren van vrijheid
• Actuele lessen uit het verleden via educatieve projecten en oorlogs- en verzetmusea
• Stimuleren van betrokkenheid bij democratie en rechtsstaat
• Aandacht voor Nederlandse betrokkenheid bij de Internationale rechtsorde
Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg ondersteunt deze projecten uit opbrengsten van de BankGiro Loterij en de Lotto. Het fonds kan jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro besteden.


maart 2007 - Interface voor ING’s ‘Electronic Banking’
Thinc. ontwikkelt in opdracht van de ING-Bank een interface om eenvoudig periodieke incasso's te kunnen invoeren in de ING-applicatie ‘Electronic Banking’. Bedrijven die periodiek bedragen incasseren van rekeningen van clienten middels de ING-Bank, dienen de benodigde gegevens (rekeningnummers, bedragen) steeds opnieuw, aan te bieden aan de ING. De door Thinc ontwikkelde applicatie stelt gebruikers in staat om deze terugkerende bewerkingen met een minimum aan indivning uit te voeren. Lees meer
De applicatie is met name ontwikkeld om gebruikers van niet-standaard applicaties (maatwerk, eigen ontwikkelingen) batch-matig opdrachten te kunnen laten aanbieden aan ING’s ‘Electronic Banking’.
De applicatie kan worden gebruikt als zelfstandig ‘voorportaal’ van ING’s ‘Electronic Banking’ maar kan ook, in een maatwerktraject, worden geintregreerd in de software van de klant.
De koppeling vindt plaats middels het CLIEOP 03 protocol.
De koppeling met ING’s ‘Electronic Banking’ kan worden geïntegreerd met de Thinc. orderadministratie (versie 5).


januari 2007 - NOD32 Antivirus software
Thinc wordt reseller van NOD32 antivirus software. De onvrede, die enkele klanten van Thinc met hun antivirus programmatuur hadden, heeft er toe geleid dat Thinc een alternatief heeft gezocht en gevonden in NOD32.
NOD32 wordt regelmatig als beste getest in onafhankelijke vergelijkingstests. NOD32 werkt beter, sneller en is goedkoper dan veel andere av software.
Thinc levert NOD32 aan bedrijven en particulieren. Neem contact op met Thinc voor meer informatie.


december 2006 - 10 jaar Stufbrowser
Sinds 1997 levert Thinc. aan gemeenten en gemeentelijke dienstverleners de STUF-Browser. De STUF-Browser is een hulpmiddel om de uitgewisselde gegevens te controleren en te ontsluiten. Deze eigen ontwikkeling van Thinc. is in de loop der jaren door meer dan honderd gemeenten in gebruik genomen. Lees meer
In het kader van de uitvoering van de wet WOZ wisselen diverse partijen, waar onder gemeenten, rijksbelastingdienst en dienstverleners, gegevens uit. Deze uitwisseling vindt plaats middels het gestandaardiseerde bestandsformaat STUF (STandaard UitwisselingsFormaat).
In de loop van 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat Stuf-TAX. Dit maakt aanpassingen aan de STUF-Browser noodzakelijk. Versie 6 van de STUF-Browser welke controle op en ontsluiting van STUF-TAX versie 4 mogelijk maakt zal begin december 2006 beschikbaar komen. Zie ook www.stufbrowser.nl


november 2006 - relatiebeheer-systeem
Thinc. ontwikkelt relatiebeheer-systeem voor Tenwolde Transport en Repair B.V. te Heinenoord. Lees meer
Tenwolde is wereldwijd actief op het gebied van transport en verhuur in de maritieme- en contructie-sector. Tenwolde onderhoudt daardoor intensief contact met een groot aantal ondernemingen en contactpersonen over de gehele wereld. Als aanvulling op de bestaande administratieve systemen van Tenwolde ontwikkelt Thinc, op basis van de 'Thinc. orderadministratie', modules voor het beheren van deze uitgebreide relatiegegevens en contacten. Belangrijk onderdeel van dit systeem is het beheren en volgen van uitgezette offertes. Zie ook www.tenwolde.com.


september 2006 - Gemeentelijke heffingen - Precario
Thinc biedt landelijk platform voor de controle op precario.Lees meer
Ten behoeve van Holland Ruiter b.v. ontwikkelde Thinc een systeem voor de controle op hondenbezit. Holland Ruiter voert vanaf heden controles op het hondenbezit uit met behulp van PDA's (Personal Digital Assistants). Met deze pocket-pc's verwerken de controleurs hun constateringen via een coderingsmethodiek direct digitaal. De resultaten kunnen door de klant, indien gewenst, direct worden ingezien en bewerkt.


1 augustus 2006 - Thinc. verhuist naar Heerjansdam-
Na ruim 16 jaar verlaat Thinc Rotterdam en vestigt zich in Heerjansdam. De adresgegevens vindt u Hier
text


juli 2006 - Overname Gillette door Procter&Gamble
Procter&Gamble (fabrikant van o.a. Ariel, Dreft, Pampers) heeft de firma Gillette (scheermesjes, Duracel, Braun) overgenomen. Dit maakte aanpassingen noodzakelijk aan de door Thinc voor P&G ontwikkelde en beheerde applicaties.


1 juli 2006 - Gemeentelijke heffingen - Hondencontrole
Thinc biedt landelijk platform voor de controle op hondenbezit. Lees meer
Ten behoeve van Holland Ruiter b.v. ontwikkelde Thinc een systeem voor de controle op hondenbezit.


1 juni 2006 - Uren verantwoording
Thinc implementeert voor Biezepol Metaalbewerking b.v. een systeem voor urenverantwoording. Lees meer
Met dit systeem kunnen werknemers in de fabriek via een webbrowser en een barcodescanner op eenvoudige wijze de start en stoptijden ingeven van bewerking aan produkten.


1 januari 2006 - Pensioenverzekeraar Interpolis
Thinc ontwikkelt diverse Office applicaties naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving. Lees meer
Er is een 'workflow' applicatie in gebruik genomen ten behoeve van het administreren - en volgen van, de bij het UWV nieuw aangemelde, werkgevers.


Partner login